اجاره دوچرخه و اسکوتر برقی

اجاره دوچرخه و اسکوتر برقی

جهت رفاه و استفاده میهمانان گرامی از طبیعت زیبای جزیره کیش و پیست دوچرخه به طول 94 کیلومتر دور تا دور جزیره در حاشیه آب های نیلگون خلیج فارس امکانات اجاره دوچرخه و اسکوتر برقی در قسمت ورودی هتل ایجاد گردیده است و 24 ساعته آماده ارائه خدمات به شما میهمانان گرامی می باشد.